Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Λίγα λόγια για το έργο

   Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 η Β' τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής έλαβε μέρος σε ένα eTwinning πρόγραμμα σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Mehmet Emin Yurdakul Ilkolulu από την Άγκυρα της Τουρκίας. Το πρόγραμμα πραγματοποιούνταν 3 με 5 ώρες τη βδομάδα για 6 μήνες τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και των Εικαστικών.
   Η ηλεκτρονική πλατφόρμα eTwinning φιλοξενεί προγράμματα συνεργασίας σχολείων της Ευρώπης. Μέσω αυτής γίνονται ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις μεταξύ σχολείων. Τα αποτελέσματα των συνεργασιών αυτών αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Twinspace, όπου διεξάγεται και η καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των σχολείων.
   Στο έργο αυτό, οι συμμετέχοντες μαθητές φτιάχνουν 2 κούκλες-μασκότ, οι οποίες ταξιδεύουν στις δύο χώρες και παίζουν παιχνίδια με τα παιδιά (παραδοσιακά, ηλεκτρονικά και live ομαδικά).
   Οι δραστηριότητες του έργου ήταν άμεσα συνδεδεμένες με το αναλυτικό πρόγραμμα, συνεπώς η υλοποίησή τους συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από αυτό. Κάποιοι ενδεικτικοί από αυτούς είναι: 
 • Γεωγραφικός προσανατολισμός.
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για λήψη αποφάσεων
 • Εμπλουτισμός γεωγραφικών και πολιτισμικών γνώσεων
 • Ανάπτυξη δημιουργικότητας
 • Καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού πνεύματος
 • Αντίληψη της συμπληρωματικότητας των ικανοτήτων των μελών της ομάδας
 • Συνεργασία για την παραγωγή του τελικού προϊόντος
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και αξιολόγησης ενός προϊόντος
 • Καλλιέργεια εικαστικών δεξιοτήτων
 • Ορθή προφορική και γραπτή έκφραση 
 • Να γίνει η καθημερινότητα της τάξης πιο διασκεδαστική.
 • Άσκηση στην τήρηση κανόνων
 • Σαφής αποτύπωση των μηνυμάτων που θέλουμε να αποπνέει το προβολικό μας κείμενο
 • Άσκηση της δεξιότητας εντοπισμού της λάθος και της σωστής πληροφορίας
 • Εμπλουτισμός της εμπειρίας της επικοινωνίας μέσω chat
 • Εμπλουτισμός της εμπειρίας της επικοινωνίας με συνομιλήκους διαφορετικής εθνικότητας και συνεργασίας μαζί τους
 • Διόρθωση και αυτοδιόρθωση γραπτού λόγου
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού ενός προϊόντος
    Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν αρκετά Web 2.0 εργαλεία από τα παιδιά ώστε να φέρουν εις πέρας τις δραστηριότητες. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους και με την κατάλληλη καθοδήγηση της εκπαιδευτικού οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β' τάξης κατάφεραν να παράγουν εντυπωσιακά αποτελέσματα!

   Χρησιμοποιήθηκαν η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η μέθοδος που βασίζεται στην έρευνα και στο παιχνίδι και  η μέθοδος project. Βασική προϋπόθεση ήταν η λήψη αποφάσεων από τους μαθητές γι΄αυτό και η όλη διαδικασία διεξήχθη μαθητοκεντρικά.
   Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι η γλώσσα επικοινωνίας με τα άλλα σχολεία ήταν τα αγγλικά, γλώσσα που δεν κατείχαν τα παιδιά. Σε πολλές από τις εργασίες μας θα δείτε ότι χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα. Είναι σημαντικό εδώ να σημειωθεί ότι τα παιδιά είναι αυτά που δημιουργούν την εκάστοτε εργασία στα ελληνικά και η εκπαιδευτικός απλά μεταφράζει στα αγγλικά ή το αντίστροφο.
    Το έργο “Playroom” βραβεύθηκε με την Εθνική και την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. Επιπλέον, απέσπασε το 1ο βραβείο στο διαγωνισμό E-Transformation in Education για σχολικά projects του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης  (http://www.eba.gov.tr/haber/1477898060). Ακόμη, κέρδισε το 2ο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό έργων eTwinning της Τουρκίας (http://etwinningonline.eba.gov.tr/wp-content/uploads/2016/11/etwinning-eba-fatih-odulleri.pdf). Τέλος,    το έργο “Playroom” απέσπασε το 2ο Ευρωπαϊκό Βραβείο για την ηλικιακή κατηγορία 4-11 στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό eTwinning 2017 (https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/european-prizes-winners-2017.htm).
   Για πρόσωπα παιδιών που είναι ευδιάκριτα, υπάρχει γονική άδεια για ανάρτηση παραμορφωμένων φωτογραφιών και επεξεργασμένων βίντεο. Για τις φωτογραφίες και τα βίντεο των συνεργατών μας από την Άγκυρα που υπάρχουν αναρτημένα σ' αυτό το ιστολόγιο, η συνάδελφος από την Τουρκία έχει πάρει την απαραίτητη γονική συναίνεση. Τα βίντεο αυτού του ιστολογίου αν και είναι ενσωματωμένα από το YouTube, είναι μη καταχωρισμένα, που σημαίνει ότι αν γίνει αναζήτηση αυτών στην πλατφόρμα του YouTube, είναι αδύνατο να βρεθούν. Μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτά μόνο από αυτό το ιστολόγιο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου